bankovní kódy

Komerční banka, a.s.Kód banky pro český platební styk

0100

BIC kód banky (SWIFT)

KOMBCZPP

Web banky

www.kb.cz

Informace o bance

Opravdu velká banka, je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale.

Historie:
1990 – Komerční banka byla založena jako státní instituce.
1992 – byla transformována na akciovou společnost. Akcie KB jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha, i v RM-Systému již od jejich vzniku.
1995 – obchodují se globální depozitní certifikáty (GDR) zastupující akcie KB na Burze cenných papírů v Londýně (London Stock Exchange).
2001 – Société Générale koupila státní 60% podíl v Komerční bance. Po této privatizaci začala KB kromě své tradičně silné pozice na trhu podniků a municipalit výrazně rozvíjet aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele.
2006 – Komerční banka odkoupila také zbývající 60% podíl v Modré pyramidě, čímž banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v České republice, a mohla tak dále rozšiřovat své retailové aktivity.
31. 12. 2010 – nabyla účinnosti přeshraniční fúze sloučením Komerční banky a Komerční banky Bratislava. Nástupnickou společností se stala Komerční banka, která pokračuje v aktivitách na Slovensku prostřednictvím své pobočky.
2011 - Významným krokem v rozšiřování nabídky klientům byla v květnu 2011 akvizice 50,1% podílu ve společnosti SG Equipment Finance (SGEF), která je předním poskytovatelem financování zajištěného aktivy v České republice, a prostřednictvím pobočky je aktivní také na Slovensku.
© 2022   bankovní kódy   |   www.banky-kody.cz   |   kontakt   |   online: 1