bankovní kódy

Co jsou BIC kódy a SWIFT

BIC (Business Identifier Code je obchodní identifikační kód (banky) v rámci zemí, které podporují SWIFT. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka přidělen svůj jedinečný kód BIC, kterým se identifikuje. Více o SWIFTu...


Pravidla pro kódy BIC

Kód banky ve formátu BIC (zpravidla se uvádí „BIC/SWIFT") má přesná pravidla. Sděluje se v 11-timístné (BIC11) nebo zkrácené 8-mimístné (BIC8) formě.


Např. kód ČSOB je CEKOCZPPXXX, přičemž:

1.–4. znak = kód banky (CEKO)
5.-6. znak = kód země, kde banka sídlí (CZ)
7.-8. znak = region nebo město, v němž je umístěno sídlo uživatele (např. PP - Praha, SG – Singapur atd.)
9.- 11. znak = kód pobočky banky. (Má-li banka jedinou pobočku, doplní se tyto znaky kódem XXX, který se pak většinou vynechává; např. u ČSOB se místo BIC CEKOCZPPXXX uvádí většinou jen CEKOCZPP. Při zadávání europlatby se však musí uvést vždy celý, tedy 11-ti místný kód BIC.)

Kódy BIC českých bank

kódy BIC/SWIFT pro banky v ČR.

Kódy BIC bank mimo ČR

Vyhledávání mezinárodních BIC kódů.

© 2024   bankovní kódy   |   www.banky-kody.cz   |   kontakt   |   online: 1