bankovní kódy

Co je SEPA?

Single Euro Payments Area (SEPA) neboli jednotná oblast pro platby v eurech, je projekt vytvoření evropské oblasti s takovou finanční infrastrukturou, která by umožňovala bezhotovostní převod peněz v Eurech stejným způsobem a za stejných podmínek, ať se jedná o platbu vnitrostátní nebo mezinárodní. Používá se ve všech zemích Evropské unie (kde je nutný pro jakékoliv zahraniční platby), ale i v několika dalších zemích.

Výhody SEPA platby

Platba (bez konverze) je vždy doručena příjemci nejpozději následující bankovní den.

Není limitována částka převodu.

Na účet příjemce je připsána celá poukazovaná částka, poplatky jsou účtovány zvlášť.

Zpracování plateb probíhá za jednotných a standardizovaných podmínek.

Formát platby obsahuje doplňující textové pole, do něhož může plátce uvést dodatečné informace.

Náležitosti SEPA platby

Platba je v eurech.

Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN.

Banka příjemce je identifikována platným BIC kódem.

Banka příjemce přistoupila k podmínkám procesování SEPA plateb.

Řízení poplatků SHA (příjemce i plátce hradí poplatky u svých bank).

U SEPA plateb již nemusíte zadávat BIC, postačí IBAN

Zadávání SEPA plateb (standardizované převody v eurech v rámci EU/EHP) je nyní ještě jednodušší. V návaznosti na Nařízení EU č. 260/2012 nyní zcela postačí pro jednoznačnou identifikaci protistrany (účtu i banky příjemce) číslo účtu ve formátu IBAN. Již není třeba zadávat mezinárodní identifikační kód banky BIC. (říjen 2015)
© 2023   bankovní kódy   |   www.banky-kody.cz   |   kontakt   |   online: 1