bankovní kódy

Co je IBAN?

International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Používá se ve všech zemích Evropské unie (kde je nutný pro jakékoliv zahraniční platby), ale i v několika dalších zemích.

Formát IBAN

České účty mají IBAN vždy dlouhý 24 znaků, a to ve tvaru "CZkk bbbb pppp ppuu uuuu uuuu", kde:

kk = kontrolní číslo
bbbb = kód banky
pppppp = předčíslí účtu (není-li nahrazuje se nulami, tedy 000000)
uuuuuuuuuu = číslo účtu (je-li kratší 10ti znaků, doplňuje se zleva nulami).

IBAN se uvádí při elektronickém bankovním styku vždy zásadně bez mezer, ale v písemné formě je nutno jej uvádět s mezerami po 4 znacích.

Více o IBAN

Více o IBAN...

Kalkulátor IBAN (Česká republika)

© 2024   bankovní kódy   |   www.banky-kody.cz   |   kontakt   |   online: 1